Select Page

Skupština ŽZH raspravlja o Zakonima o zdravstvenoj zaštiti te ljekarničkoj djelatnosti

Skupština ŽZH raspravlja o Zakonima o zdravstvenoj zaštiti te ljekarničkoj djelatnosti
18. sjednica Skupštine ŽZH održat će se u petak 18. rujna 2020. godine.

Početak sjednice predviđen je za 11 sati, a ona će se održatiu dvorani za sastanke Skupštine ŽZH (zgrada Županije Zapadnohercegovačke – prizemlje) u Širokom Brijegu.

Na ovoj sjednici raspravljat će se o tri zakonska prijedloga. Jedan od njih se odnosi na Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, potom Zakon o ljekarničkoj djelatnosti te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (po skraćenom postupku).

Na dnevnom redu se nalaze rasprave o četiri odluke, četiri izvješća te programi rada Vlade i Skupštine ŽZH za 2020. godinu.

Jabuka. Tv

OGLASI

Loading