Select Page

Usvojen Zakon: 500 KM mjesečno za svako treće i sljedeće dijete u obitelji

Usvojen Zakon: 500 KM mjesečno za svako treće i sljedeće dijete u obitelji
Zakon o zaštiti obitelji s djecom, koji jamči 500 KM mjesečno obiteljima za svako treće i sljedeće dijete do 7. godine života, usvojen je jednoglasno po hitnom postupku na 31. sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke održanoj u utorak u Širokom Brijegu.

Mjera će krenuti od 1. rujna 2022. godine, a rebalansom proračuna, koji je usvojen na 30. sjednici Skupštine, za ovu pronatalitetnu mjeru osigurana su 3,3 milijuna KM.

Za 2023. godinu za ovu mjeru bit će potrebno izdvojiti oko 10 milijuna KM.

Jedan od uvjeta je da obitelj ima prebivalište na području Županije Zapadnohercegovačke najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosit će se nadležnom Centru za socijalni rad, a pravo korisniku pripada od prvog dana narednog mjeseca nakon podnošenja zahtjeva. Detaljniji naputak o načinu podnošenja zahtjeva bit će donesen u roku od 15 dana.

Četvrtu točku Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom (skraćeni postupak), ukratko je obrazložila predstavnica ministarstva zdravstva, naglasivši kako je riječ o usuglašavanju s prethodnom točkom dnevnog reda.

Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (skraćeni postupak), kao petka točka dnevnog reda nakon obrazlaganja ministra branitelja usvojena je jednoglasno.

Ministar je naglasio kako se ovom izmjenom uvode u pravo na egzistencijalnu naknadu branitelji s 53 godine života.

Šesta točka dnevnog reda Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o koncesijama ( skraćeni postupak) nakon kraće rasprave usvojena je uz tri glasa protiv (Dobroslav Bukmir, Ante Pavlović, Željko Dragićević HDZ 1990) i jedan glas suzdržan (Marija Lovrić HSP – dr. Ante Starčević).

Sedma točka dnevnog reda Prijedlog Odluke o nabavi – kupovini nekretnine u Ljubuškom označene kao k.č broj 3636/5 k.o Ljubuški, je nakon kraćeg izlaganja predstavnika ministarstva unutarnjih poslova usvojena jednoglasno.

Predstavnik ministarstva unutarnjih poslova je naglasio kako je kupovina zemljišta potrebna za izgradnju edukacijsko-obučnog centra će poslužiti za edukaciju policijskih službenika.

OGLASI

Loading