Select Page

Usvojen Zakon o roditeljima njegovateljima FBiH

Usvojen Zakon o roditeljima njegovateljima FBiH
Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH u utorak je na sjednici usvojio predloženi zakon o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH.

Cilj zakona je da se jednom od roditelja osoba s invaliditetom prizna pravo na status ”roditelja njegovatelja”, te da mu se omogući mjesečna naknada uz pripadajuće doprinose za mirovinsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

Djeca s invaliditetom u razvoju su jedna od najosjetljivijih kategorija stanovništva, a njihove obitelji su u velikoj mjeri izložene brojnim potrebama i podložne raznim rizicima ovisno o uređenosti sustava socijalne zaštite, kao i rada udruga koje se bave ovom problematikom. Također, njihovi roditelji u većini slučajeva zbog cjelodnevne brige, njege i odgoja te djece nisu u mogućnosti ostvariti osnovno pravo na rad. U tom smislu bilo je potrebno sustavno urediti ovo pitanje, kao i status roditelja njegovatelja, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Status roditelja njegovatelja priznaje se roditelju osobe s invaliditetom ukoliko je nezaposlen i prijavljen na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje i to do njegove navršene 65. godine života neovisno od godine starosti tog djeteta.

Roditelj njegovatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini neto najniže plače u FBiH, pravo na MIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

U pogledu potrebnih sredstava procijenjeno je da će na godišnjoj razini za ovo pravo biti potrebno izdvojiti 27.248.239,20 KM iz federalnog proračuna. Imajući u vidu da je za ovu namjenu već osigurano 16.567.411 KM preostalu će razliku potrebnih sredstava biti moguće namiriti internom preraspodjelom s pozicije Tekućeg transfera za osobe s invaliditetom (neratni invalidi) iz kojeg se, između ostalog, isplaćuje i pravo na pomoć i njegu druge osobe koja će se prestati isplaćivati u slučaju priznanja roditelja njegovatelja, dodao je Drljača.

Zastupnici su tijekom rasprave iznijeli veći broj prijedloga, a među njima je zastupnica Hrvatske demokratske zajednice BiH Matea Cakalin ukazala da su osobe s invaliditetom najranjivija kategorija koja iziskuje svakodnevnu skrb njihovih roditelja ovisno o stupnju invaliditeta.

Stoga je potrebno na jedan sustavan način riješiti status obitelji koje imaju dijete s invaliditetom. Budući da su u osnovi prijedloga zakona uočene određene manjkavosti Vlada Federacije BiH je uložila amandmane, navela je Cakalin.

Amandmani Vlade odnose se na, kako je pojasnio Drljača, na precizniju definiciju roditelja-njegovatelja.

Također, omogućava se da status roditelja njegovatelja može ostvariti i osoba iz reda srodnika. Osim toga, briše se ograničenje do navršene 30 godine života čime se omogućava da roditelji srodnici mogu ostvariti ovo pravo neovisno o starosti osobe s invaliditetom. U slučaju prestanka statusa roditelja-njegovatelja osoba s invaliditetom može ostvariti pravo na dodatak za njegu i pomoć od druge osobe u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, obrazložio je Drljača.

Zastupnica Stranke demokratske akcije Kenela Zuko zaključila je da se po prvi put priznaju obitelji koje imaju djecu s invaliditetom.

Imat će naknade u visini najniže plaće. Vjerujem da će se to dorađivati u sljedećem razdoblju. Ovaj zakon dvostruko djeluje – zapošljavaju se ljudi s jedne strane, a s druge pomaže se najtežoj kategoriji ovih populacija. Usvajanjem ovog zakona mi pravimo trasu budućim generacijama, poručila je Zuko.

Kada i Dom naroda Federacije BiH usvoji ovaj zakon, zastupnik Socijaldemokratske partije BiH Irfan Čengić kaže da će biti omogućeno njegovo stupanje na snagu i tada će roditelji njegovatelji dobiti najkvalitetniji zakon u regiji.

Roditelji će imati naknadu, doprinose za MIO i zdravstvo i pravo na mirovinu, ali važnije od svega dobit će priznat status i da su prepoznati kao važan dio našeg društva, rekao je Čengić.

(Fena)

OGLASI

Loading