Select Page

Za subvencioniranje kamata 300.000 KM, bazene 230.000, poduzetnike početnike 50.000

Za subvencioniranje kamata 300.000 KM, bazene 230.000, poduzetnike početnike 50.000

Turistički potencijali ​Zapadnohercegovačke županije već su uvelike zapaženi među domaćim i stranim gostima, a Vlada s jedinicama lokalne samouprave raznim projektima i poticajima nastoji dodatno razviti ovu gospodarsku granu, piše Večernji list BiH.

Jedan od načina je i poticaj kroz tekuće prijenose za poticanje razvoja gospodarstva ZHŽ-a u iznosu od 700.000 KM, kojim se, među ostalim, potiče i ova gospodarska grana.

Prioritet

Naime, Vlada ZHŽ-a nedavno je donijela odluku o donošenju programa utroška sredstava “Tekući prijenosi za poticanje razvoja gospodarstva ZHŽ-a za 2023. godinu”.

– Svrha programa je doprinijeti ostvarenju strateškog cilja 1. Ekonomski razvijen ZHŽ definiran strategijom razvoja ZHŽ-a za razdoblje 2021. – 2027. godine kroz prioritetni cilj 1.1. Povećati konkurentnost poduzetništva i privući nova ulaganja te prioritet 1.3. Razviti turističku ponudu i promovirati ZHŽ kroz program potpore razvoju malog obiteljskog smještaja na selu (smještaj u kućanstvu, kuće za odmor i slično), kao i ojačati konkurentnost gospodarstva u ZHŽ-u povećanjem kapaciteta poslovnih subjekata i drugih organizacija za pripremu i provedbu projekata iz programa Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja koji su na raspolaganju BiH – navodi se u odluci.

Programom su osigurana bespovratna poticajna financijska sredstva kojima će se subvencionirati dio obračunatih troškova kamate po poduzetničkim kreditima odobrenim u komercijalnim bankama namijenjenim za nabavu osnovnih sredstava, opreme ili novog dijela opreme, za kupnju, izgradnju, proširenje ili uređenje poslovnih objekata, financiranje investicija za rast i razvoj subjekata gospodarstva. Subvencioniranje kamate odobrit će se i za kredite ili dio kredita koji su namijenjeni reprogramiranju drugih kredita. Omogućiti financijsku podršku subjektima gospodarstva subvencijom dijela kamata na poslovno-komercijalne kredite koji su ostvareni u 2021., 2022. i 2023. godini na temelju programa/projekata koji omogućavaju održavanje postojeće proizvodnje i pokretanje nove, pružanje usluga, veće iskorištavanje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata gospodarstva i novo zapošljavanje. Iz programa će se omogućiti sufinanciranje poslovnim subjektima za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude turističko-ugostiteljskih objekata za izgradnju isključivo novih bazena u svrhu razvoja ZHŽ-a kao atraktivne destinacije za ruralni i aktivni turizam te obavljanje turističko-ugostiteljskih djelatnosti sa svim svojim specifičnostima u ZHŽ-u, čime bi se omogućilo stavljanje u funkciju smještaja obiteljskih kuća, a time i razvoj ove vrste turističke ponude.

Također, dodijelit će se bespovratna financijska sredstva poduzetnicima početnicima u svrhu sufinanciranja troškova prve registracije i troškova nabave opreme radi održavanja pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti i povećanja broja novoosnovanih subjekata malog gospodarstva na području ZHŽ-a te stvaranje novih radnih mjesta.

Bespovratna sredstva

Program predviđa i bespovratna financijska sredstva namijenjena za poticaj razvoja ženskog poduzetništva u svrhu osnivanja odnosno registracije poslovnih subjekata u kojima su vlasnici isključivo žene, kao i radi tehnološkog unaprjeđenja poslovanja postojećih takvih poduzeća u svrhu novog zapošljavanja. Bespovratna financijska sredstva predviđena su i za refundiranje dijela troškova u cilju povećanja kapaciteta poslovnih subjekata i drugih organizacija u pripremi i prijavi projekata na otvorene pozive i natječaje iz programa EU-a i drugih međunarodnih izvora financiranja koji su na raspolaganju u BiH, kao i za pružanje financijske pomoći subjektima gospodarstva za žurne intervencije. Kako stoji u odluci, od navedenih 700.000 KM, za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite planirano je 300.000 KM, za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima isključivo u izgradnju novih bazena 230.000 KM, za razvoj poduzetnika početnika 50.000 KM, za razvoj ženskog poduzetništva u ZHŽ-u 50.000 KM, za refundiranje dijela troškova u pisanju i prijavi razvojnih projekata 20.000 KM, dok su interventna sredstva planirana u iznosu od 50.000 KM. Sredstva će biti podijeljena kroz javni poziv.

VL

OGLASI

Loading