Select Page

ZAJEDNIČKA SJEDNICA: Vlada RH i Vijeće ministara BiH podržali inicijativu projekta rekonstrukcije ceste Posušje – Vir – Aržano

ZAJEDNIČKA SJEDNICA: Vlada RH i Vijeće ministara BiH podržali inicijativu projekta rekonstrukcije ceste Posušje – Vir – Aržano

Vijeće ministara BiH i Vlada Republike Hrvatske na trećoj zajedničkoj sjednici, održanoj danas u Zagrebu razmatrali su 32 točke dnevnog reda iz osam oblasti, i to: Suradnja i pomoć Bosni i Hercegovini u procesu pristupanja Europskoj uniji te prekogranična i razvojna suradnja; Vanjska politika; Zaštita okoliša; Infrastrukturni projekti; Upravljanje granicama, migracijama i civilna zaštita; Obrazovanje; Rad, socijalna skrb i zdravstvo te Obrana i financije.

Cilj zajedničke sjednice je: daljnje jačanje i unapređenje dobre bilateralne suradnje temeljene na ravnopravnosti i međusobnom uvažavanju; naglasiti partnerske i dobrosusjedske odnose BiH i Republike Hrvatske.

Također, cilj je izraziti namjeru i volju za rješavanje otvorenih pitanja u duhu prijateljstva, partnerstva i uzajamnog poštovanja i povjerenja kao i osnažiti i afirmirati europski put BiH i jačati suradnju u europskom duhu.

Provedba Ugovora o europskom partnerstvu

Vlada Republike Hrvatske čestita Bosni i Hercegovini na stjecanju statusa države kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Vijeće ministara BiH izražava zahvalu Vladi Republike Hrvatske na pomoći u tom procesu i ponovno ističe europske integracije kao svoj strateški prioritet – saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH u suglasnosti s nadležnim razinama vlasti u BiH spremni su pojačati postojeću suradnju na području europskih integracija. Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH odlučni su u jačanju svog europskog partnerstva i u tu svrhu obje strane započet će s radom u Zajedničkom povjerenstvu za praćenje provedbe Ugovora o europskom partnerstvu – zaključeno je na sjednici.

Vlada Republike Hrvatske nastavit će pružati podršku prijenosom znanja o europskim integracijama, izradom dokumenata i usklađivanjem zakonodavstva te obukom, radionicama i drugim oblicima suradnje.

Europski programi prekogranične i regionalne suradnje

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH pozdravljaju dosadašnju suradnju u okviru prekograničnih programa koji doprinose zajedničkom gospodarskom i općem razvoju te osiguravaju pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala.

U programskom razdoblju 2021. – 2027. alokacija programa prekogranične suradnje Interreg IPA „Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora“, koji se financira iz europskih fondova i nacionalnih sredstava, gotovo je udvostručena u odnosu na prethodno razdoblje. Ona sada iznosi 117,6 milijuna eura i ta su sredstva namijenjena projektnim područjima poput istraživanja, inovacija i konkurentnosti poduzetništva, prilagodbe klimatskim promjenama, održivog i uključivog turizma i kulture, uz područja zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i razvoja javnog zdravstva.

Na zajedničkoj sjednici je zaključeno da su Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH odlučni u jačanju suradnje između hrvatskih partnera i partnera iz BiH provedbom projekata iz prioritetnih područja programa u suradnji i suglasnosti s nadležnim razinama vlasti u BiH. Time se namjerava snažiti partnerstvo Republike Hrvatske i BiH na područjima od zajedničkog interesa te stvarati nove prilike za razvoj, usklađeno djelovanje, jačanje i razvoj institucionalnih kapaciteta te, općenito, za jačanje bilateralne suradnje.

Suradnja na području korištenja sredstava Europske unije

Republika Hrvatska pružit će podršku BiH prijenosom znanja, jačanjem ljudskih kapaciteta i institucionalnog okvira radi provedbe jasno formulirane regionalne politike, uspješnijeg korištenja europskih sredstava te učinkovitije provedbe regionalne politike.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske zadužit će se za provedbu aktivnosti u okviru ove suradnje.

Suradnja na području diplomatskog usavršavanja

Nadovezujući se na dosadašnju uspješnu suradnju, Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH ističu svoju zajedničku spremnost za jačanje suradnje na području diplomatskog usavršavanja.

To se osobito odnosi na razmjenu sudionika u obrazovnim aktivnostima koje organiziraju ustrojstvene jedinice zadužene za obuku diplomatskih službi, kao i na pozivanje i sudjelovanje na tematskim tečajevima, radionicama i drugim oblicima diplomatskog usavršavanja. U tu svrhu obje strane izražavaju namjeru da iskoriste sve mogućnosti postojeće suradnje te svoju spremnost da je dodatno razvijaju.

Suradnja u okviru međunarodnih i regionalnih organizacija i inicijativa

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH pozdravljaju dosadašnju suradnju u okviru međunarodnih i regionalnih organizacija, inicijativa i procesa te potvrđuju svoju spremnost na međusobnu suradnju kako bi BiH nastavila svoje usklađivanje sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije. Suradnja u okviru međunarodnih i regionalnih organizacija, inicijativa i procesa pridonosi jačanju stabilnosti i sigurnosti, ispunjavaju kriterija za članstvo u Europskoj uniji te gospodarskom razvitku, što je u zajedničkom interesu dvaju zemalja.

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH posebnu pozornost posvećuju daljnjem razvoju i jačanju transnacionalne suradnje poput programa Mediteran, Euro–MED, Adrion, Panoramed te makroregionalne suradnje jadransko-jonske i dunavske regije.

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH ostaju odlučni u tome da nastave s predanom suradnjom u tim regionalnim okvirima.

Zaštita okoliša

Na sjednici se razgovaralo o tematici izgradnje Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori i utjecaju projekta „Gornji horizonti“ na sliv rijeke Neretve u duhu dobrih prijateljskih odnosa obiju zemalja – navodi se u saopćenju.

Infrastrukturni projekti

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH pozdravljaju potpisivanje Sporazuma o rekonstrukciji mosta na graničnom prijelazu Gunja – Brčko kojim će se stvoriti uvjeti za pokretanje svih potrebnih aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta rekonstrukcije mosta Brčko (BiH na M14-1) – Gunja (HRV na DC214).

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH podržavaju inicijativu za zaključivanje Sporazuma o suradnji na projektu izgradnje novih mostova preko rijeke Save na graničnom prijelazu Brčko (BIH) – Gunja (HRV) i graničnom prijelazu Orašje (BiH) – Županja (HRV).

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH zadužit će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da formiraju zajedničko radno tijelo koje će na temelju provedenih analiza ispitati ekonomsku i gospodarsku potrebu i opravdanost izgradnje novih mostova.

Zajedničko radno tijelo dužno je, u roku od šest mjeseci, Vladi Republike Hrvatske i Vijeću ministara BiH dostaviti izvješće o provedenim aktivnostima te prijedlog rješenja o izgradnji novih mostova, ako ih ocijeni opravdanim, ili negativno mišljenje, u protivnom slučaju.

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH usuglasili su se o tome da izgradnja novih mostova ostaje u dugoročnom planu suradnje obiju država, a odluka o izgradnji donijet će se na temelju izvješća zajedničkog radnog tijela.

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH pozdravljaju uspješan završetak izgradnje Međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške.

Vlada Republike Hrvatske zadužit će Hrvatske ceste d.o.o. da, u okviru svojih mogućnosti, osiguraju što brži završetak spojne brze ceste od graničnog mosta na rijeci Savi do čvora Novi Varoš, sa spojem na državnu cestu DC5 kako bi se izgrađeni most mogao staviti u funkciju, čime bi se ostvarila bolja prometna povezanost Republike Hrvatske i BiH.

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH podržavaju pripremu Sporazuma o rekonstrukciji mosta Novi Grad (BiH) – Dvor (HRV) na cestovnom pravcu brze ceste M14 (BiH) i državne ceste DC6 (HRV).

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH zadužit će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, odnosno zajedničko radno tijelo, da ubrzaju postupak pripreme Sporazuma te da ga, u roku od tri mjeseca, pripreme za potpisivanje.

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH podržavaju Projekt izgradnje brze ceste Mostar – Široki Brijeg – Grude – granica BiH (Gorica) / HRV (Donji Vinjani) – Imotski – Zagvozd.

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH zadužit će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da, zajedno s Hrvatskim cestama d.o.o. i JP Autoceste FBiH, u roku od 30 dana, rasprave i usuglase spojnu točku ovih brzih cesta na granici obiju država.

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH zadužit će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da formiraju zajedničko radno tijelo koje će započeti sa svim potrebnim aktivnostima i radnjama za pripremu svih potrebnih sporazuma kako bi se mogao ostvariti projekt spajanja navedenih brzih cesta na granici obiju država.

Projekt izgradnje brze ceste Jajce – Bihać – Kladuša – granica BiH/HRV.

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH zadužit će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da formiraju zajedničko radno tijelo koje će započeti sve potrebne aktivnosti i radnje za pripremu sporazuma o suradnji na izgradnji navedene brze ceste.

U saopćenju se navodi da Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH daju snažnu podršku projektu od strateškog značaja za obje države kojim će se Bosni i Hercegovini osigurati diversifikacija i sigurnost opskrbe prirodnim plinom.

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH pozivaju odgovorne razine vlasti u BiH i mjerodavne institucije da značajno ubrzaju svoje aktivnosti i time stvore preduvjete za zaključivanje sporazuma o izgradnji plinovoda „Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske”.

Suradnja na području digitalne infrastrukture, razvoju javnih digitalnih usluga i digitalne transformacije

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH pozdravljaju inicijativu za pripremu Memoranduma o suradnji na području razvoja sigurne digitalne infrastrukture, razvoju javnih digitalnih usluga i digitalne transformacije Vlade Republike Hrvatske i institucija Vijeća ministara BiH.

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH podržavaju inicijativu za zaključivanje Sporazuma na projektu rekonstrukcije ceste Posušje – Aržano, dionica Vir – granični prijelaz Pazar Ažano.

Također, Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH zadužit će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da formiraju zajedničko radno tijelo koje će započeti sve potrebne aktivnosti i radnje za pripremu sporazuma o suradnji na rekonstrukciji ceste Posušje – Aržano, dionica Vir – granični prijelaz Pazar Ažano.

U saopćenju se navodi da Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH podržavaju inicijativu za zaključivanje Sporazuma o suradnji na projektu izgradnje autoceste Glamočani, Banja Luka – granica Republike Hrvatske (Kamensko).

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH zadužit će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da formiraju zajedničko radno tijelo koje će započeti sve potrebne aktivnosti i radnje za pripremu Sporazuma o suradnji na projektu izgradnje autoceste Glamočani, Banja Luka – granica Republike Hrvatske (Kamensko).

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH podržavaju inicijativu za ponovnu uspostavu međunarodnog željezničkog prometa na relaciji Ploče – Čapljina – Sarajevo – Zagreb – Sarajevo – Čapljina – Ploče.

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH zadužit će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da u roku od 30 dana imenuju zajedničko operativno tijelo koje će u roku od 60 dana pripremiti elaborat o mogućnostima realizacije i uspostave međunarodnog željezničkog prijevoza između Republike Hrvatske i BiH.

Inicijativa za obnovu, modernizaciju i stavljanje u promet Unske pruge

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH podržavaju inicijativu za obnovu i modernizaciju Unske pruge te ponovnu uspostavu međunarodnog željezničkog prometa Unskom prugom.

U skladu sa Zajedničkom inicijativom nadležnih ministarstava od 11. svibnja 2017. godine, zadužuju se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da u roku od 30 dana imenuju zajedničko operativno tijelo koje će razmotriti mogućnosti realizacije i uspostave međunarodnog željezničkog prijevoza između Republike Hrvatske i BiH.

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH podržavaju inicijativu za zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju granične procedure za željezničke granične prijelaze Šamac – Slavonski Šamac (Sjever) i Čapljina – Metković (Jug) na koridoru (Koridor vc).

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH zadužit će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da u roku od 30 dana imenuju zajedničko operativno tijelo za pripremu potrebnih sporazuma.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Hrvatske podržavaju tehnološko uvezivanje sustava naplate cestarine, a što će korištenje mreže autocesta učiniti učinkovitijim, smanjit će vrijeme čekanja na naplatu i općenito povećati razinu usluge za korisnike.

Zadužuju se upravljači autocesta iz BiH i Republike Hrvatske da formiraju zajedničko tijelo koje će analizirati modele osiguranja tehničke interoperabilnosti naplate cestarine.

Upravljanje granicama, migracijama i civilna zaštita

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH podupiru jačanje uzajamnih odnosa i produbljivanje suradnje u policijskim poslovima između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva sigurnosti BiH na području upravljanja migracijama.

Suradnja na području civilne zaštite

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH, uvažavajući ustavne nadležnosti BiH, podupiru jačanje uzajamnih odnosa i produbljivanje suradnje na području civilne zaštite prenošenjem i razmjenom stručnih znanja, dobrih praksi i naučenih lekcija u organizaciji operativnih snaga sustava civilne zaštite Republike Hrvatske u postupanjima prilikom prirodnih katastrofa i požara.

Vijeće ministara BiH izražava zahvalnost Vladi Republike Hrvatske na dosadašnjem pružanju međunarodne pomoći u lokaliziranju požara na prostoru cijele BiH – navodi se u saopćenju.

Dodaje se da je Vlada Republike Hrvatske kao i do sada spremna  pružiti nužnu pomoć Bosni i Hercegovini za borbu protiv požara u ljetnom razdoblju.

Suradnja na području graničnih prijelaza i upravljanja granicama

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH podržavaju početak pregovora i sklapanje novog ugovora između Republike Hrvatske i BiH o graničnim prijelazima, kojim bi bili obuhvaćeni novoizgrađeni granični prijelazi, uz mogućnost prekategorizacije nekih od postojećih graničnih prijelaza.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske nastavit će pružati intenzivnu podršku i pomoć Ministarstvu sigurnosti BiH i Graničnoj policiji u svrhu uspostave kvalitetne prekogranične suradnje i razmjene stručnih znanja, a sve s nastojanjem da pomogne BiH u uspostavi integriranog upravljanja granicom.

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima pozivaju institucije nadležne za područje fitosanitarne inspekcije da usklade svoje radno vrijeme kako bi se omogućio nesmetan promet roba na graničnim prijelazima.

Pogranični promet

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH potvrđuju da se Sporazum između Republike Hrvatske i BiH o pograničnom prometu iz 2013. godine primjenjuje uzornom bilateralnom suradnjom, na korist stanovnika koji žive na pograničnim područjima. Time im se, kao i svima koji uživaju određene povlastice pograničnog režima, olakšava prelazak zajedničke državne granice i svakodnevni život.

Taj sporazum, koji je primjer dobre prakse u provedbi standarda i pravila EU-a u dijelu koji se tiče pograničnog prometa, zadržao je svoju vrijednost i dobro se provodi i nakon uključivanja Republike Hrvatske u šengensko područje.

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH će u okviru svojih nadležnosti poduzeti dodatne aktivnosti u cilju olakšanja prelaska zajedničke državne granice u ljetnom razdoblju na cijelom pograničnom području.

Obrazovanje

Vijeće ministra BiH i Vlada Republike Hrvatske pozivaju Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH i Agenciju za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske da intenziviraju suradnju u svrhu vrednovanja visokoškolskih kvalifikacija iz BiH u Republici Hrvatskoj.

Rad, socijalna skrb i zdravstvo

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH podržavaju suradnju na području rada i zapošljavanja te pozdravljaju iniciranje Memoranduma o suradnji između Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Agencije za rad i zapošljavanje BiH u suradnji s entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH na području tržišta rada i zapošljavanja radi jačanja međusobnih odnosa obiju država i razmjeni pozitivnih iskustava na području tržišta rada i zapošljavanja.

Suradnja na području socijalne skrbi

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH pozdravljaju jačanje uzajamnih odnosa i produbljivanje suradnje nadležnih institucija Republike Hrvatske i institucija unutar BiH na području socijalne skrbi.

Suradnja na području hitne medicine

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH, na temelju načela jednakosti, uzajamnosti i obostrane koristi, podržavaju dosadašnju blisku suradnju na području hitne medicine i na tom tragu pozivaju Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske i mjerodavne institucije u BiH na poduzimanje potrebnih radnji u vezi sa sklapanjem odgovarajućih sporazuma i provedbenih akata.

Obrana i financije

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH podupiru jačanje uzajamnih odnosa i produbljivanje obrambene suradnje na području izobrazbe između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane BiH.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Ministarstvo obrane BiH poduzet će potrebne radnje u vezi sa sklapanjem sporazuma između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane BiH koji se odnosi na izobrazbu djelatnika Ministarstva obrane BiH i pripadnika Oružanih snaga BiH na vojnim obrazovnim ustanovama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Intenziviranje procesa traženja nestalih osoba

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH podržavaju dosadašnju suradnju te potvrđuju punu predanost intenziviranju provedbe Protokola o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara BiH u traženju nestalih osoba, sklopljenog u Sarajevu 7. srpnja 2017., kao i nastavku suradnje u okviru regionalnih mehanizama, radi rješavanja prioritetnog humanitarnoga pitanja nestalih osoba.

Suradnja na području poreza

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH daju punu podršku nastavku uzajamne administrativne pomoći u sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza i jačanju uzajamne suradnje u poreznim stvarima između Porezne uprave Republike Hrvatske i poreznih institucija u BiH – navodi se u priopćenju za javnost Vijeća ministara BiH.

OGLASI

Loading