Select Page

ZAKAZANA 16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

ZAKAZANA 16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-02-81/18
Posušje, 1.6.2018. godine
Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10 i 2/17) sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 11.6.2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
2. Izvješća Udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2017. godinu:
– HVIDR-a podružnica Posušje
– Udruga obitelji poginulih, nestalih i stradalih hrvatskih branitelja općine Posušje
– UDIVDR-a podružnica Posušje
– UBIDRLPTSP podružnica Posušje
– Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata ŽZH ogranak Posušje
3. Informacije o radu za 2017. godinu:
– Porezne uprave, ispostava Posušje
– Zavod za zdravstveno osiguranje ŽZH, područni ured Posušje
4. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Posušje za 2017. godinu
5. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Posušje za period od 1.1.-31.3.2018. godine
6. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje za zaključenje Ugovora o prijenosu osnivačkih udjela i istupanju člana iz društva Radiotelevizije Herceg-Bosne d.o.o. Mostar
7. Izvješće o ostvarenju Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za 2017. godinu
8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana GRADAC-GORNJI BEGIĆI (Glavica)
9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana ČITLUK-DOČIĆ (Podi)
10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana GRADAC-PRIVIJA (Komilovci)
11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana MELJAKUŠA III (Splitska ulica)
12. Prijedlog odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Posušje (Kapetanići –Gornja Bilina ograda)
13. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana ĆESIĆA DRAGA (strana)
14. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana RASTOVAČA-PODLOKVA (SPORTSKO DRUŠTVO SUVEZNICI)
15. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana KARAMATIĆI (Zgoni)
16. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (put Donjih Jukića)
17. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana GRADAC-OREČI (Glibuša)
18. Prijedlozi Zaključaka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje
19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju inicijative o podnošenju prijedloga za proglašenje lokaliteta Ričina nacionalnim spomenikom BiH
20. Prijedlog Odluke o procedurama utvrđivanja osnovice za obračun plaće i utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika i namještenika u službama za upravu općine Posušje
21. Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija, savjetnika i pravobranitelja

PREDSJEDNIK
Ivan Lončar

OGLASI

Loading