Select Page

Zakazana 27. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 27. sjednica Općinskog vijeća

 

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 27. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 2.9.2015. godine (srijeda) s početkom u 09:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Vijećnička pitanja
2. Prijedlog Odluke o pristupanju izrade izmjene i dopune regulacijskog plana „Meljakuša I“ (križanje ulice Ante Brune Bušića i ulice fra Petra Bakula)
3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na godišnji plan aktivnosti Ladanušić čistoća d.o.o. Rakitno
4. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu JP „VODOVOD“ d.o.o Posušje
5. a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na razrješenje ravnatelja Centra za socijalni rad Posušje
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Posušje
6. Informacije o radu lovačkih društava i ribolovnog društva
7. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Posušje
8. Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i Prijedlog Plana zaštite od požara općine Posušje
9. Izvješće o ostvarivanju Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za period siječanj – lipanj 2015. godine
10. Različito
PREDSJEDNIK
___________________

Ivan Lončar

OGLASI

Loading