Select Page

ZH ŽUPANIJA: Roditelji djece s invaliditetom dobivaju status njegovatelja

ZH ŽUPANIJA: Roditelji djece s invaliditetom dobivaju status njegovatelja

Roditelji djece s posebnim potrebama na području Zapadnohercegovačke županije uskoro bi mogli dobiti status njegovatelja.

Prema podacima iz dokumenta “Strategija razvitka Zapadnohercegovačke županije za razdoblje 2014. – 2020. godine”, ovo pitanje bi trebalo biti pokrenuto iduće ili najdalje do 2018. godine. Prema podacima koji su izneseni u spomenutom dokumentu, pokrenuta je inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o socijalnoj skrbi, gdje je predloženo da se uvrsti u navedeni zakon novi članak koji bi se odnosio na prava roditelja djece s posebnim potrebama. Članak bi se odnosio na ostvarivanje prava na status roditelja njegovatelja čiji bi cilj trebao biti rješavanje, odnosno barem olakšavanje životne situacije roditelja bolesne djece. “Troškovi za dijete s invaliditetom su veliki, a u mnogim državama u okruženju zakonom je uređeno da roditelji mogu ostvariti status njegovatelja”, stoji u dokumentu strategije razvitka. Kako bi se ova inicijativa provela, potrebno je, između ostaloga, definirati uvijete za stjecanje statusa roditelja njegovatelja.

Također je potrebno dopuniti Zakon o socijalnoj skrbii njegove odredbe kojima bi se olakšala životna situacija roditelja djece s invaliditetom. “Pravo na status roditelja njegovatelja treba urediti Zakonom o socijalnoj skrbi, gdje se status priznaje jednom od roditelja djeteta kojem je radi održavanja kvalitete života potrebno pružanje cjelodnevne njege”, navodi se u spomenutom dokumentu. Prema podacima iz dokumenta “Strategija razvitka Zapadnohercegovačke županije za razdoblje 2014. – 2020. godine”, u ove svrhe bi trebalo izdvojiti 2,800.000 konvertibilnih maraka. Također, strategija razvitka predviđa osiguravanje besplatnog osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za djecu s invaliditetom. “Za djecu za koju nije moguće osigurati obrazovanje u ovoj županiji, potrebno je planirati sredstva za smještaj, prijevoz… Sredstva je potrebno planirati i za nabavu udžbenika, didaktičkih pomagala za djecu koja se školuju u Zapadnohercegovačkoj županiji”, stoji u okumentu strategije.•

vecernji.ba

OGLASI

Loading