Select Page

220.000 KM za knjižnice, galerije i muzeje u ŽZH

220.000 KM za knjižnice, galerije i muzeje u ŽZH

Ukupno 220.000 KM bit će izdvojeno u ovoj godini za knjižnice, galerije i muzeje na području Županije Zapadnohercegovačke, odlučeno je u četvrtak na 10. sjednici Vlade ŽZH u Širokom Brijegu.

Vlada je donijela Odluku o isplati sredstava s pozicije ”Tekući prijenosi knjižnicama” iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u iznosu od 120.000, KM.

Sredstva iz ove Odluke raspodjeljuju se u jednakim iznosima od po 30.000 KM, u svrhu sufinanciranja djelatnosti za koje su osnovane, sljedećim javnim ustanovama: JU Narodna knjižnica Široki Brijeg, JU Narodna knjižnica Posušje, JU Kulturno-športski centar Ljubuški i JU Kulturni dom Antun Branko Šimić Grude.

Odluku o isplati sredstava s pozicije ”Tekući prijenosi galerijama i muzejima: Humac, Široki Brijeg, Posušje i Hrvatska franjevačka arheološka zbirka ”Sveti Stjepan Prvomučenik” Gorica” iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u iznosu od 100.000 KM.

Navedena sredstva raspodjeljuju se u iznosu od po 25.000 KM, u svrhu obavljanja osnovne djelatnosti, sljedećim ustanovama: JU Franjevački muzej sv. Ante Padovanskog Humac, Ljubuški, JU Franjevački muzej ”U kući oca mojega” Posušje, JU Muzej i galerija Franjevačkog samostana u Širokom Brijegu i Hrvatska franjevačka arheološka zbirka Sveti Stjepan Prvomučenik Gorica, Grude.

OGLASI

Loading