Select Page

Ante Begić: „Korona“ zakon donosi mjere za pomoć privatnom gospodarstvu

Ante Begić: „Korona“ zakon donosi mjere za pomoć privatnom gospodarstvu

Vlada Zapadnohercegovačke županije je u utorak na svojoj 50. sjedici donijela Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom bolesti koronavirusa (COVID-19) na području  Županije  Zapadnohercegovačke i održanju stabilnosti proračuna županije zapadnohercegovačke. Cilj ovoga zakona koji uskoro ide u skupštinsku proceduru je ublažiti posljedice svih mjera koje su uvedene zbog spriječavanja širenja zaraze, a  koje su imale negativne posljedice na gospodarstvo.

Prema riječima savjetnika ministra gospodarstva ŽZH Ante Begića,  najvažnije je naglasiti da su ovo mjere za privatne gospodarske subjekte. „U pitanju su dva seta mjera. Naravno, ponajviše se odnose na subjekte koji su Odlukom  Vlade ŽZH o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane pojavom koronavirusa, proglasila stanje nesreće, te naknadnim zapovijedima Stožera civilne zaštite rad zabranjen, odnosno onemogućen ili znatno otežan“, kazao je Begić.

Begić je dodao da je ova situacija  nepobitno utjecala na gospodarsku aktivnost u Županiji Zapadnohercegovačkoj. „Kroz ovaj zakon donosimo paket ekonomskih mjera, kroz olakšice koje su u nadležnosti ove razine vlasti, a kojima bi se olakšao problem nelikvidnosti onim gospodarskim subjektima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije, uz istovremeno očuvanje radnih mjesta i zaposlenosti“, kazao je Begić. „Drugi set mjera se odnosi na uštede na rashodovnoj strani s ciljem održavanja stabilnosti i pravovremenih isplata iz proračuna Županije Zapadnohercegovačke, a što se planira kratkoročnim smanjenjem plaća nekim korisnicima proračuna“, kazao je Begić.

Govoreći o konkretnim mjerama koje donosi prijedlog Zakona, Begić je kazao sljedeće: „ Zasigurno najbitnija je osiguravanje financiranja najniže neto plaće na razini FBIH za mjesece travanj i svibanj tekuće godine za djelatnosti kojima je zapovijedima županijskog stožera civilne zašite zabranjen rad, odnosno rad onemogućen ili znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih epidemijom. Prema našim podacima više od 700 subjekata, odnosno oko 2000 djelatnika bi bili korisnici ove mjere. Zatim, oslobađanje obveze plaćanja poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljstvu tijekom trajanja nesreće i 90 dana od dana prestanka trajanja nesreće. Kao treća mjera planira se da koncesionari koji na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju sklopljen ugovor o koncesiji u kojima je Vlada koncesor, oslobodit će se plaćanja dijela tekuće (godišnje) koncesijske naknade za korištenje za 2020. godinu u visini od 100 % naknade koja čini prihod Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, odnosno 50 % ukupno propisane naknade. Među mjerama je i oslobađanje plaćanja zakupnine za zakup šumskog zemljišta na godišnjoj razini, takoder za 2020. godinu, zatim umanjenje plaća korisnicima županijskog proračuna s nekoliko iznimki, te  ukidanje naknada za rad upravljačkih tijela“, kazao je Begić.

Što sve zakon sadrži u našem programu jutros je predstavio savjetnik u ministarstvu gospodarstva ŽZH Ante Begić. Razgovor poslušajte na poveznici:

https://voca.ro/lo8bADHFlU6

radioposusje.ba

OGLASI

Lager traži 100 radnika

Tvrtka LAGER D.O.O. Posušje sa sjedištem u Posušju, Vukovarska 47, zbog povećanog obujma...

Loading