Select Page

FBiH dobila tri nova grada – Livno, Cazin i Goražde, Zakon o MIO skinut s dnevnog reda

FBiH dobila tri nova grada – Livno, Cazin i Goražde, Zakon o MIO skinut s dnevnog reda

U nastavku 19. redovite sjednice u četvrtak Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio je program rada Vlade FBiH za 2017. Kako je izaslanicima objasnio Vesko Drljača, potpredsjednik Vlade, dokument sadrži strateške ciljeve te jasno definirane prioritete rada Vlade FBiH, a to su ekonomski projekti te jačanje društvene stabilnosti.

Među ostalim, Vlada FBiH svojim je programom rada za ovu godinu predvidjela utvrđivanje i 108 zakona, u formi nacrta ili prijedloga. U formi nacrta izaslanici u Domu naroda na 20. redovitoj sjednici jednoglasno su prihvatili i nacrt programa rada ovog doma. Budući da je za donošenje ovog dokumenta nužno pribaviti mišljenja svih županija, to će biti i učinjeno, objasnila je Lidija Bradara, predsjedateljica Doma naroda Parlamenta FBiH koja je najavila široku raspravu o programu rada Doma naroda. Odlukom Kolegija, s dnevnog reda sjednice Doma naroda skinuti su Zakon o MIO, izmjene i dopune Zakona o radu, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji BiH. Prema objašnjenju članova Kolegija, o spomenutim zakonskim rješenjima nisu se još izjasnili ni zastupnici u Zastupničkom domu čija radna tijela još uvijek razmatraju tekstove zakona.

Dom naroda nije raspravljao ni o izvješću o radu Vlade Federacije BiH za prošlu godinu. Nakon što spomenuto izvješće nije dobilo potporu zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, Vlada je u proceduru Doma naroda poslala novo, dopunjeno, izvješće, ali izaslanici nisu imali dovoljno vremena s njim se upoznati kako bi o njemu mogli raspravljati.

Dom naroda jednoglasno je usvojio prijedloge zakona o gradu Livnu, Cazinu i Goraždu, čime su ove tri općine u FBiH dobile status gradova. Usvojen je i prijedlog Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH. Njime se uređuju ciljevi i načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem FBiH, županija i jedinica lokalne samouprave, vrste strateških kao i dokumenata nužnih u postupku njihove provedbe, kao i odgovorna tijela, proces razvojnog planiranja i upravljanja, zatim programiranje, monitoring, evaluacija i izvješćivanje, financiranje provedbe strateških dokumenata i nadzor. U formi nacrta prihvaćen je Zakon o braniteljskim udrugama od posebnog značaja, čiji je predlagatelj Ismet Osmanović, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.

vecernji.ba

OGLASI

Loading