Select Page

Načelnik Bago u razgovoru za Večernji: “Imamo puno potencijala, gradi se na više lokacija, razvijamo općinu Posušje”

Načelnik Bago u razgovoru za Večernji: “Imamo puno potencijala, gradi se na više lokacija, razvijamo općinu Posušje”

Općina Posušje slavi svoj dan na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza, a danas je održana svečana sjednica Općinskoga vijeća. Tim povodom u razgovoru za Večernji list BiH načelnik općine Branko Bago je govorio o rezultatima, proteklom razdoblju, borbi s pandemijom, strateškim planovima, infrastrukturalnim projektima i izgradnji… te svim drugim stvarima bitnim za razvoj općine.

Godina koja je za vama bila je puna izazova. COVID-19 obilježio je svaku razinu života. Kako se nosila općina Posušje, kako u provođenju epidemioloških mjera tako i s mjerama koje je mogla napraviti za oporavak gospodarstva?

Ovu godinu još dugo ćemo pamtiti po krizi koja je zahvatila cijeli svijet, a, nažalost, ni mi u Posušju nismo ostali pošteđeni njezina udarca. Ali uz sve nedaće, pad prihoda i probleme koji su nas zahvatili, usudim se kazati kako je pandemija iznjedrila i nešto dobro, a to je solidarnost i zajedništvo. Pod vodstvom Stožera civilne zaštite općine Posušje, zajedno s našim Domom zdravlja, policijom, Crvenim križem, Vodovodom, vatrogascima, HGSS-om, donatorima i našim žiteljima, disciplinirano smo i uspješno prebrodili jedan težak i posve drugačiji način života. Borba s virusom nanijela je osobito velike štete gospodarstvu. Stoga smo, u skladu sa svojim mogućnostima, nastojali pomoći onim subjektima kojima je tijekom pandemije bio zabranjen rad te smo potpomogli ukupno njih 109.

Kada govorimo o strateškim planovima koje je općina Posušje uvrstila u “Strategiju razvoja općine Posušje 2014. – 2023. godine”, kako teče njihova realizacija?

Konkretno posljednjih godinu dana? Strateški smjerovi razvoja općine Posušje definirani su u “Strategiji razvoja općine Posušje 2014. – 2023.”, a ogledaju se u: korištenju prirodnih resursa za razvoj specifičnih grana gospodarstva, usmjeravanju i podršci razvoja proizvodnoga gospodarstva s većom dodanom vrijednošću, podizanju kvalitete javnih usluga, socijalne i zdravstvene zaštite razvoj komunalne infrastrukture i očuvanje okoliša kako bi se stvorili uvjeti za bolju kvalitetu života, kao i ulaganje u razvoj ljudskih resursa. Realizacija je išla po planu, odnosno sukladno ugovorenim ugovorima i dinamici izvođenja radova, no postavlja se pitanje što će biti s nekim novim, a planiranim projektima ako ovakvo “krizno” stanje još potraje. Unatoč svemu, možemo reći kako cjelokupna gospodarska slika općine Posušje bilježi pozitivne trendove što se tiče broja i strukture gospodarskih subjekata, vanjskotrgovinske razmjene i prihoda, turizma i poljoprivrede te unaprjeđenja poslovnog okruženja. Općina Posušje unutarnjom organizacijom općinskih službi, s posebnim naglaskom na Jedinicu za lokalni ekonomski razvoj, pruža potporu procesima upravljanja razvojem, a Općinsko vijeće preko predsjednika Općinskog vijeća Ivana Lončara prisutno je na važnim sastancima koji su vezani za upravljanje razvojem, privlačenje vanjskih sredstava za realizaciju značajnih projekata te proces revidiranja i izrade važnih strateških dokumenata. Neki od strateških prioriteta pobrojani su kroz sljedeće projekte, a svi oni idu zacrtanom dinamikom:

– dovršetak uređenja poslovnih zona u općini Posušje

– proširenje Logističkog centra

– dovršetak nove Osnovne škole fra Petra Bakule

– dovršetak uspostave zemljišnih knjiga

– završetak obilježavanja kućanstava kućnim brojevima

– izgradnja autobusnog kolodvora

– stavljanje u funkciju Južne tribine stadiona za smještaj vatrogasne postrojbe, civilnih i vojnih udruga, davanje u zakup ostalim zainteresiranim korisnicima

– izgradnja vodoopskrbnog sustava Rakitno – Vir – Zagorje

– nastavak izgradnje kanalizacijske mreže spajanje kolektora s pročistačem (800 metara)

– izgradnja pročistača otpadnih voda. U strateškim planovima su nam i:

– konačni dovršetak izgradnje graničnog prijelaza u Osoju te prenamjena sadašnje zgrade JP EP HZ HB u gradsku knjižnicu kada se JP EP HZ HB izmjesti u novu zgradu čija je izgradnja nedavno započela.

A, osim projekata koji su već definirani kao prioritetni kroz strateške dokumente, planiramo i radimo na mnogima izvan njih kada se javi potreba za novim projektima.

Općina Posušje trenutačno ima nekoliko gradilišta, uglavnom su vezani za cestovnu infrastrukturu? Što se radi i što se planira raditi?

Tako je. Usudim se reći kako nam uistinu dobro ide te se u Posušju, kako ste kazali, gradi na više lokacija. Upravo smo otpočeli s drugom fazom izgradnje središnjega gradskog parka, a izgradnjom prometnice na ovome dijelu poboljšana je prometna povezanost u središtu grada. Treći trak na Vraniću ubrzat će promet, ali i povećati sigurnost ove ceste. Posušje će dobiti i dva nova kružna toka koja su, u sigurnosnom smislu, najbolje rješenje na opasnijim raskrižjima. Radi se o kružnom toku prema skretanju za Čitluk i Vinjane za koji smo riješili imovinsko-pravne odnose kako bi investitor JP Ceste FBiH mogao početi s realizacijom, a nama je Vlada FBiH odobrila sredstva za kružni tok i prometno rješenje oko nove osnovne škole za sigurno kretanje školaraca. Osim radova na novoj školi i oko nje, upravo je završeno postavljanje nove fasade i otvora na Osnovnoj školi Vranić te se dovršava unutarnje uređenje novoizgrađenog krila škole u Čitluku. Otpočeli su radovi i na energetskoj obnovi dječjeg vrtića u Posušju, a sljedeća škola koja će proći kroz projekt energetske učinkovitosti je područna škola u Vinjanima. No, svakako nastavljamo tražiti načine za proširenje kapaciteta i unaprjeđenje infrastrukture svih naših škola. Radimo i na uspostavi kanalizacijskog sustava u koji je u proteklih godinu dana uloženo više od 750.000 maraka, a radi se i na uspostavi vodovodne mreže u Rakitnu gdje je od lani izgrađeno ukupno 5,5 kilometara, a u plan nabava uvrštena je i izgradnja dovodnih cjevovoda prema zaseocima u Viru gdje je izgrađen glavni vod. Kao i prethodnih godina, u suradnji s mještanima, nastavit ćemo izgradnju asfaltne i rasvjetne mreže u sve dijelove općine Posušje. Uređujemo i nastavit ćemo uređivati naše arheološke lokalitete, a za koji dan poteći će voda i u novoj fontani na Trgu Ivana Pavla II., čime će Posušje dobiti još jedan plus u svojoj uređenosti.

Granični prijelaz u Osoju, nova zgrada Elektroprivrede u Posušju, kolodvor… projekti su koji su dugo najavljivani i obećavani?!

Veliki problem koji nas tišti je sadašnji granični prijelaz s Republikom Hrvatskom koji predstavlja usko grlo i ometa komunikaciju s cjelokupnom Hrvatskom te izravno šteti daljnjem razvoju našega gospodarstva te predstavlja veliki teret našim poduzetnicima, ali i svim ostalim građanima. Stalno lobiramo za rješavanje ovoga problema, riješili smo dokumentaciju i ostalo unutar naših nadležnosti, ali zbog neuspijevanja pronalaska političkog dogovora, rekonstrukcija našega graničnog prijelaza stoji u ladici. U skladu s obećanjima, nedavnim usvajanjem proračuna institucija Bosne i Hercegovine, rekonstrukcija prijelaza konačno bi trebala otpočeti u ovoj godini. No, rješavanje ovoga problema predugo nam se obećava te, nažalost, moramo biti oprezni u nadanjima. Radovi na novoj zgradi Elektroprivrede već su počeli, a napokon mogu reći kako se problemu nepostojanja kolodvora u Posušju nazire kraj – riješeni su imovinsko-pravni problemi na predmetnim parcelama te je glavnina zemljišta već i isplaćena. Ovo je uistinu nužan projekt koji se zbog brojnih problema koji su putem iskrsnuli otegnuo mnogo više od planiranoga vremenskog okvira.

Ulazak učenika u novu školu fra Petra Bakule također se željno iščekuje. Imamo li uoči skorog početka školske godine informaciju kada će škola biti otvorena?

Kako ste prethodno mogli pročitati, u Posušju se zaista intenzivno ulaže u razvoj školske infrastrukture, ali financijski najiscrpniji projekt ulaganja u školsku infrastrukturu posljednjih godina je izgradnja nove Osnovne škole fra Petra Bakule. U proteklih godinu dana odrađeni su završni građevinsko-zanatski radovi, kao i radovi postavljanja unutarnjih instalacija te završni radovi žbukanja zidova te grubog uređenja okoliša, a trenutačno se radi na uređenju podova i namještanju. Općina Posušje osigurala je sva potrebna sredstva, potpisala ugovore s izvođačima te im postavila rokove završetka do početka školske godine.

Što biste izdvojili kao najveća postignuća u gospodarskom smislu?

Gospodarski podaci posuškoga gospodarstva u okviru Zapadnohercegovačke županije uistinu su pohvalni te najveći porast poslovnih prihoda u protekloj godini u odnosu na 2018. imaju poslovni subjekti iz općine Posušje, čiji su prihodi povećani za 13,6 posto. Također, pozitivan je i trend neto dobiti za 32 posto u odnosu na prethodnu godinu, a naše gospodarstvo bilježi i porast izvoza, i to za 10,5 posto, te smo ponosni na naše ljude, radišan i poduzetnički mentalitet uz koji su uspjeli zadržati pozitivan odnos prema radniku, ali i široj društvenoj zajednici. S našim gospodarstvenicima njegujemo kvalitetnu suradnju te im nastojimo biti na raspolaganju i od pomoći jer samo uz naše napore u razvoju infrastrukture i njihov poslovni uspjeh možemo stvoriti dobru životnu perspektivu te sigurne i kvalitetne uvjete za život, rad i ostanak ljudi u Posušju. U okviru svojih mogućnosti nastojimo poticati poduzetničke aktivnosti te smo u protekle dvije godine oslobodili sve novoregistrirane obrte plaćanja pristojbi za registraciju. U 2020. godini uveli smo nove poticajne mjere podijeljene na:

1) sufinanciranje troškova osnivanja i registracije poduzetnika – početnika u gospodarstvu,

2) podrška očuvanju tradicionalnih i starih obrta i djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost te

3) podrška ženama poduzetnicama. Nismo zaboravili ni one kojima je tijekom pandemije bio zabranjen rad. Usvojili smo set mjera pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa te pomogli ukupno 109 gospodarskih subjekata iz Posušja. Poduzetnike nastojimo uključivati i u naše aktivnosti, kao dobar primjer izdvajam prekogranični projekt Compete Plamet vrijednosti veće od 1,6 milijuna eura, proveden u cilju jačanja sektora metala i plastike u Šibeniku i Posušju gdje je ova industrija vrlo dobro razvijena te su naši poduzetnici iz ovoga sektora uistinu pokazali dobru volju i suradnju kako bi što uspješnije proveli projekt na obostranu korist i zadovoljstvo.

Posušje se nastoji pozicionirati u turizmu. Što se radilo proteklih godina na tom području?

Tako je, potencijala uistinu imamo, ali, nažalost, u prošlosti se nije vodila briga za njegov planski razvoj. Stoga nastojimo razvijati podlogu za unaprjeđenje turističkih potencijala u Posušju te smo dosada u tom cilju proveli, odnosno provodimo nekoliko međunarodnih projekata. Radi se o projektu jačanja turizma na trima jezerima te projektu jačanja turističkih potencijala u općini Posušje, a posljednji u nizu su projekti Cycling Rural i Via Dinarica. Projekt Cycling Rural provodi se u okviru Programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, ukupne vrijednosti 495.000 eura, a partneri na projektu su Ured Vlade Zapadnohercegovačke županije za europske integracije kao nositelj projekta, Općine Posušje i Grude, gradovi Široki Brijeg i Ljubuški te Turistička organizacija Herceg Novi, dok Via Dinarica predstavlja platformu za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast u sedam država, a u koridor Via Dinarice uključen je i naš najviši vrh Čvrsnice – Pločno. Kroz projekt je HPD Pločno označilo 25 kilometara planinarskih staza, a na cesti Via Dinarice nalazi se i Planinarski dom Masna Luka koji kapacitetom spada u jedan od najvećih planinarskih domova u okruženju u kojemu se, osim samih smještajnih kapaciteta, radi na dodatnim sadržajima za turiste.

Posušje kao, ipak, ruralna sredina ima najveće mogućnosti za razvoj poljoprivrede. Iako tu mora postojati, prije svega, nečije opredijeljene za baviti se tom granom gospodarstva, ipak i nositelji vlasti mogu napraviti povoljne uvijete. Što se radilo u tom području?

Općina Posušje na razne načine pokušava poticati, educirati i modernizirati lokalne poljoprivredne proizvođače. Tako smo protekle godine u svim mjesnim zajednicama predstavili studiju “Višenamjensko vrednovanje poljoprivrednog zemljišta na području općine Posušje”, a svim zainteresiranima stručno osoblje prikazalo je mogućnosti i preporuke za razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Posušje. U cilju daljnje edukacije naših poljoprivrednika u organizaciji USAID-a, programa Farma II, uz potporu Općine Posušje, u općinskoj vijećnici održavana su stručna predavanja za tehničku podršku proizvođačima iz ovog područja, unaprjeđenje i razvoj proizvodnje, grantove za sektor mljekarstva te podršku promocije, a zajedno s Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nedavno smo podijelili poticaje za 68 posuških poljoprivrednika u ukupnom iznosu od 50.000 maraka.

Jeste li zadovoljni sa suradnjom s višim razinama vlasti?

Teško je dati jednoobrazan odgovor. Sa županijskom razinom imamo kvalitetnu suradnju, a također i s mnogim federalnim i državnim ministarstvima i institucijama. Upravo sredstva koja nam oni odobre za naše projektne prijedloge velika su pomoć u razvoju naše općine, ali stalno se povlači jedan te isti ogromni problem za općine i gradove koji se ne rješava, a to je nepravedna raspodjela financijskih sredstava. U općinama se pruža glavnina usluga građanima i gospodarstvu, mnogo je obveza koje se moraju pokriti općinskim proračunom, a dobijemo daleko najmanji dio od sredstava koja se uprihoduju na višim razinama. Ona su nedovoljna za uspješno funkcioniranje, a osobito za lokalni razvoj i kapitalna ulaganja u infrastrukturu i gospodarstvo na lokalnoj razini. Stoga, kao načelnik, nosim odgovornost za osiguravanje kvalitetnog tima i svih preduvjeta za iznalaženje dodatnih sredstava kojima ćemo puniti posuški proračun. S ponosom ističem kako smo se u tome uistinu izvještili te gotovo trećinu proračuna osiguravamo na ovaj način.

“Posuško lito” kao jedna široko prepoznatljiva kulturno-sportska i zabavna manifestacija ove godine ipak se neće održati.

Nažalost, ove godine bili smo primorani otkazati našu omiljenu manifestaciju “Posuško lito”, koja je proteklih godina premašivala 40 događaja raspoređenih tijekom tri mjeseca trajanja. Smatram kako se “Posuško lito” već dovoljno brendiralo te nema potrebe navoditi koji su to sve događaji jer je publika iz Posušja, ali i šireg okruženja, već dobro upoznata s našim programom i vjerujem da “Posuško lito” ove godine mnogima nedostaje.

Koja je vaša vizija Posušja u budućnosti. Što je ključ za bolje Posušje?

Suradnja, pozitivna energija i rad. Posušje je prekrasno, puno potencijala. Pet magistralnih pravaca s posuškim obilaznicama, pozitivni demografski trendovi, blizina mora i planinskih odredišta, uzgoj domaće hrane, razvoj turizma te porast izvoza posuškoga gospodarstva daju nam priliku za razvoj. Želja mi je da Posušje postane i ostane mjesto što ugodnijeg življenja za naše ljude i davao sam sve od sebe da se što više približimo tome cilju. Nije bilo lako, ponekad mi se čini da sam čak i ja zaboravio mnoge probleme koje je valjalo riješiti tijekom ovih dvaju mandata. Stoga ne čudi da i žitelji zaboravljaju kakvo je Posušje bilo prije svega desetak godina. Stanje kakvo sam zatekao zaista ne bih poželio nijednom načelniku. Davao sam sve od sebe kako bi se Posušje pokrenulo s mrtve točke i krenulo grabiti naprijed. Dovoljno je prošetati Posušjem kako biste se uvjerili da su ta nastojanja urodila plodom. No, ostvarenje svakoga cilja ne znači da posao tu staje. Ostvarenje jednoga, za sobom povlači nove planove, ideje i projekte koji će voditi k napretku Posušja. Kako sam kazao, potencijala imamo, Posušani su marljiv i dobar narod te zaslužuju da Općina kao najniža razina vlasti, ali i one više učine sve kako bi im ostvarili uvjete za dobar život.•

www.vecernji.ba

OGLASI

Loading