Select Page

NOVI ZAKON O MIO: Za 40 godina staža mirovina 560 KM

NOVI ZAKON O MIO: Za 40 godina staža mirovina 560 KM

– Mirovine će, po novom Zakonu o MIO koji je u izradi, isključivo ovisiti o uplati doprinosa i godinama radnog staža.

Primjera radi, radnik s 40 godina radnog staža i prosječnom plaćom imat će 40 bodova koji će se pomnožiti s općim bodom 14,31 i tako dobiti mirovinu u visini od 560 konvertibilnih maraka. A veću mirovinu imat će, naravno, ako mu je plaća prije odlaska u mirovinu bila 1000 KM, objašnjava Mehmedalija Rapa, predsjednik Saveza udruženja umirovljenika FBiH. Podsjeća i na krajnje nepravedan izračun mirovina prema sadašnjem Zakonu o mirovinsko-invalidskom osiguranju.

– Utvrđeni sustav za izračun mirovina je 0,75. Pomnože se sva primanja kandidata za mirovinu, a koja je ostvario u proteklih 40 godina, i dobiveni rezultat se množi s koeficijentom 1,816. Taj koeficijent daje pojedinima veću mirovinu nego što je plaća, što je nedopustivo. Ali, to se opet ne odnosi na sve jer ovisi, kao što sam objasnio, o nizu čimbenika. Tvrdim da odlazak u mirovinu za veliki broj njih u ovoj ili idućoj godini ne donosi veliku razliku. Veliki je pritisak na MIO za umirovljenje jer ljudi nisu informirani, tvrdi Rapa. Podsjeća kako zakon još uvijek nije donesen, a trebao bi biti do kraja ove godine.

vecernji.ba

OGLASI

Loading