Select Page

Podsjećanje – EU ProLocal: Prvi natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava poduzećima

Podsjećanje – EU ProLocal: Prvi natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava poduzećima

Objavljen je prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata za sudjelovanje u natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim poduzećima u okviru Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj EU ProLocal kojeg financiraju Europska unija i Vlada Savezne Republike Njemačke, a provodi GIZ.

EU ProLocal ima za cilj doprinijeti dinamičnijem ekonomskom i socijalnom razvoju u Bosni i Hercegovini jačanjem konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Fokus Programa su mala i srednja poduzeća iz 4 ključna ekonomska sektora u BiH (drvno-prerađivački, metalo-prerađivački, agrobiznis i turizam) u 20 odabranih partnerskih općina.

U okviru svog djelovanja, EU ProLocal će podržati uključivanje lokalnih poduzeća u međunarodne lance vrijednosti promovirajući u isto vrijeme ostvarivanje ekonomske sinergije kroz poslovna umrežavanja. Uvažavajući značaj lokalne samouprave za razvoj privatnog sektora, Program će promovirati i partnersko upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem podržavajući dijalog između javnog i privatnog sektora.

Osim toga, Program će pomoći odabranim partnerskim općinama da pružaju usluge koje su u skladu sa potrebama privatnog sektora. Pri tome, Program se vodi europskim dokumentom koji predstavlja okvir za kreiranje povoljnijeg poslovnog okruženja – “Small Business Act for Europe”.

Program uključuje i bespovratna sredstava za mala i srednja poduzeća i razvojna partnerstva, ukupne vrijednosti 4 milijuna eura koja će se dodijeliti kroz javne natječaje u 2016. i 2017. godini.

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koja će se dodijeliti prvim pozivom je 5.867.490 KM tj. 3.000.000 EUR. Sve aktivnosti koje će se financirati ovim sredstvima trebaju ostvariti učinak u partnerskim općinama EU ProLocal Programa.

Prihvatljivi aplikanti

Mala i srednja poduzeća koja djeluju u metaloprerađivačkom sektoru, drvnom sektoru ili se bave agrobiznisom;
Poljoprivredne zadruge;
Registrirani klasteri;
Organizacije za podršku biznisu u partnerstvu sa najmanje 3 poduzeća, i
Grupe poduzeća (minimalno 3 člana iz istog lanca vrijednosti).

Prihvatljive lokacije realizacije projektnih ideja

Lokalitet 1: Prijedor, Prnjavor, Derventa, Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica i Srbac;
Lokalitet 2: Zenica, Gračanica, Brčko, Teslić, Tešanj i Žepče;
Lokalitet 3: Posušje, Široki Brijeg, Grude, Ljubuški , Prozor-Rama, Jablanica i Konjic;
Obzirom da se projektne ideje, koje uključuju grupe poduzeća u lancima vrijednosti ili klasterima, ne mogu geografski ograničiti na navedena 3 lokaliteta, bitno je da se efekti implementacije takvih projekata osjećaju u navedenim lokalitetima.

Sektori

Drvno-prerađivački;
Metalo-prerađivački;
Agrobiznis;
Sektor turizma (samo za partnerstva iz lokaliteta 3);

Ciljevi:

Mjera 1: Povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća kroz pružanje podrške uvođenju inovacija i primjeni inovativnih pristupa i
Mjera 4: Povećanja konkurentnosti četiri navedena sektora i jačanja poslovnih modela kroz podršku prevazilaženju nedostataka koji su prepreka daljem razvoju ovih sektor

Prihvatljive oblasti projektnih ideja

Poboljšanje pristupa tržištu (lokalnom i međunarodnom);
Umrežavanje i inovacije;
Optimizacija poslovnih procesa;
Uvođenje novih metoda u radu;
Podnošenje prijave

U okviru Prvog poziva za dostavljanje prijedloga projekata objavljena su dva obrasca za apliciranje. Jedan je namijenjen malim i srednjim poduzećima, dok je drugi pripremljen za projektne prijedloge partnerstava.

Ispunjen, potpisan, opečaćen obrazac dostaviti (preporučenom poštom, uslugom dostave ili lično) na adresu: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (EU ProLocal Programme) najkasnije do 30.11.2016. u 16h.

PREUZMITE FORMULARE ZA PRIJAVU
Smjernice/Vodič za aplikante
Mjera 1
Mjera 4

Informacije dostavljene u ovom obrascu bit će tretirane kao povjerljive i koristiti će se samo za potrebe EU ProLocal programa, financiranog od strane Europske Unije i Federalnog ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke. Ocjena kvaliteta projektnog prijedloga vršit će se u skladu sa kriterijima koji su objavljeni u okviru aplikacijskog paketa konkretnog poziva.

Sva pitanja u vezi javnog poziva možete uputiti putem e-mail adrese info@eu-prolocal.ba. Odgovori na pitanja će biti objavljeni stranici http://eu-prolocal.ba/.

OGLASI

Loading