Select Page

Posuški gospodarstvenici povećali broj zaposlenih za 6 posto!

Posuški gospodarstvenici povećali broj zaposlenih za 6 posto!

Dana 15. lipnja 2023. godine održana je 20. Skupština Udruge gospodarstvenika Posušje.

Na skupštini, koja je organizirana kao redovita i izvještajna, bila je većina predstavnika gospodarskih društava koji su članovi UGP-a.

Na sjednici je usvojeno izvješće Nadzornog odbora, Financijsko izvješće za 2022. godinu i Izvješće o radu Udruge.

U Udruzi gospodarstvenika Posušje su 42 člana, a s vlasnički povezanim tvrtkama čine ju 54 gospodarska društava. Ukupni prihodi članova UGP-a i vlasnički povezanih tvrtki u BiH u 2022. godini bili su oko 1,134 milijardi marka što je više za oko 215  milijuna ili 23 posto nego u 2021. godini. Članovi UGP-a sudjeluju s 85 posto u ukupnim prihodima svih tvrtki u Posušju, koji su 2022. godini bili oko 1,326 milijardi maraka.

Prosječan broj zaposlenih u tvrtkama članova UGP-a u 2022. bio je 2.341 i veći je za 129 zaposlenika ili 6 posto nego u 2021. godini.

Dugi rokovi uknjižbe u Zemljišno-knjižnom uredu u Posušju, visoki doprinosi na plaću kao i nedostatak stručne radne snage istaknuti su kao problemi koju znatno otežavaju uspješno poslovanje.

OGLASI

Loading