Select Page

Skupština ŽZH raspravlja o poticanju malog gospodarstva i dopunskim pravima branitelja

Skupština ŽZH raspravlja o poticanju malog gospodarstva i dopunskim pravima branitelja
Skupština ŽZH imat će u petak 14. veljače na Valentinovo 14. redovnu sjednicu na kojoj će se raspravljati o nizu prijedloga i nacrta zakona.

Sjednicu je sazvao predsjednik Skupštine ŽZH Ivan Jelčić, a svakako iz dnevnog reda treba izdvojiti raspravu o prijedlozima zakona o poticanju malog gospodarstva, ali i o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih  obitelji.

Također raspravljat će se i o nacrtu Zakona o prostornom uređenju te nacrtu Zakona o građenju.

Početak sjednice koja će održati u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine ŽZH (zgrada ŽZH, prizemlje), predviđen je za 11 sati.

Pogledajte cjelovit dnevni red 14. sjednice Skupštine ŽZH.Dnevni red 14. sjednice

 1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, opširnije OVDJE
 2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
 3. Prijedlog Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, opširnije OVDJE
 4. Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (po hitnom postupku), opšrinije OVDJE
 5.  Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, opširnije OVDJE
 6.  Nacrt Zakona o prostornom uređenju, opširnije OVDJE
 7. Nacrt Zakona o građenju, opšrinije OVDJE
 8. Prijedlog Odluke o očitovanju na Federalni Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite , zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom, opširnije OVDJE
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvitka turizma Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2027., opširnije OVDJE
 10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu Tekući prijenosi za političke stranke, opšrinije  OVDJE
 11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene pretplate na Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, opširnije OVDJE
 12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti, opširnije OVDJE
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, opširnije OVDJE

OGLASI

Loading