Select Page

Spaja se radni staž, socijali ide više novca god. 2016.

Spaja se radni staž, socijali ide više novca god. 2016.

Kada se analizira akcijski plan Federacije BiH, koji se u sklopu Reformske agende mora ispuniti do 2018., vlast, poduzeća, građane u novoj 2016. godini čeka niz novina, reformskih postupaka, koji bi trebali rezultirati napretkom u svim područjima života.

Skraćene procedure

Kao jedna od ključnih odluka vlasti u FBiH u ovoj godini su izmjene i dopune Zakona o doprinosima, odnosno smanjenje opterećenja na rad.

Rok za donošenje ovog zakona je ožujak 2016. godine, a njime bi se vlasnici poduzeća oslobodili nepotrebnih nameta, a sve u cilju rasta zaposlenosti i otvaranja novih poduzeća, a time i radnih mjesta.

Nakon zaključivanja novih kolektivnih ugovora u ožujku 2016. godine bit će uključene naknade koje nemaju karakter plaće u poreznu osnovu, ali će proporcionalno doći do smanjenje doprinosa za zdravstvo kao neutralnog fiskalnog efekta od provedbe spomenute odluke. Vlada FBiH bi također u ovoj godini trebala donijeti mjere koje će pojednostaviti registracije poslovnih subjekata, rok je lipanj 2016. godine.

Skratit će se i pojednostaviti procedura za pribavljanje građevinskih dozvola i priključaka za struju. Tijekom ove godine krenut će se u osnivanje gospodarskih sudova od Ministarstva pravosuđa FBiH, radi skraćenje trajanja sporova uz modele arbitraže i medijacije. Do ožujka ove godine treba obaviti rekonstrukciju rudnika i željeznica u FBiH. Krajnji proizvod ove rekonstrukcije je izmirenje dugova po osnovi neuplaćenih doprinosa uz novu organizaciju i racionalizaciju radnih mjesta.

Socijalna zaštita

U prva tri mjeseca 2016. godine vlast u FBiH treba poboljšati socijalnu zaštitu i uspostaviti centralizirane baze podataka svih korisnika socijalnih davanja.

Novim mjerama treba se reducirati prostor za zloporabu i stvoriti uvjete za davanje primjerenije pomoći socijalno najugroženijim osobama.

Jedna od najiščekivanijih mjera je donošenje novog Zakon o uvezivanju nedostajućeg radnog staža, uplata neuplaćenih doprinosa.

On je na snagu stupio 1. siječnja 2016. godine, a njime se omogućava odlazak u mirovinu. Uvodi se prestanak pravnog postojanja neperspektivnih poduzeća i restruktuiranje perspektivnih te unaprjeđenje korporativnog upravljanja i nadzora nad javnim poduzećima u skladu s OECD-ovim pravilima.

Tijekom godine pristupa se sveobuhvatnoj reformi zdravstvenog sektora, racionalizaciji odnosa medicinskog i nemedicinskog osoblja te preciznom normiranju mreže zdravstvenih ustanova. Ide se na reformu i racionalizaciju javne uprave radi povećanja stupnja učinkovitosti, smanjenje pripadajućih troškova…

Donose se dva nova zakona i to Zakon o javno-privatnom partnerstvu, što otvara alternativne izvore financiranja i novi Zakon o koncesijama, koji bi trebao unijeti reda u ovo poprilično nesređeno područje iz kojeg bi se mogla namaknuti velika financijska sredstva.

vecernji.ba

OGLASI

Loading