Select Page

Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji “IZGRADIMO ODRŽIVU BiH”

Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji “IZGRADIMO ODRŽIVU BiH”

Ministar Zvonimir Širić sa svojim suradnicima sudjelovao na međunarodnoj konvenciji “Izgradimo održivu BiH”, koja se održala u Sarajevu.

Organizator konvencije bio je ESG BH UZOD pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Federacije BiH Lidije Bradara i Dopredsjednika Republike Srpske dr. Davora Pranjića, gradonačelnika Brčko Distrikta prim. dr. Zijada Nišića te Federalnog ministarstva okoliša i turizma na čelu s ministricom dr.sc. Nasihom Pozder.

Konferenciju podržava International Institute for Climate Action (IICA). Na konferenciji smo, uz suvremene prezentacijske tehnologije, mogli čuti najnovije informacije o već uznapredovalom sustavu okolišnog izvješćivanja ESG (Environmental social and governance) sadržanog u Direktivi o korporativnom izvještavanju o održivosti(CSRD) , kao dio tzv. Green Deal. Direktiva u pogledu korporativnog izvješćivanja o održivosti (CSRD) stupila je na snagu 5. siječnja 2023. godine. CSRD direktiva značajna je zbog činjenice da zamjenjuje dosadašnju Direktivu o nefinancijskim informacijama i informacijama o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa (eng. Non-Financial Reporting Directive – NFRD) te postavlja opsežnija i stroža pravila vezana uz izradu korporativnih izvještaja o održivosti, odnosno izvještajima kompanija o socijalnim, okolišnim i upravljačkim utjecajima.

Uz temu održivog izvješćivanja (ESG) prezentirala su se svjetska i europska iskustva vezana za održivo upravljanje otpadom kao neizostavnim i najproblematičnijim dijelom cirkularne ekonomije.
Upravljanje i tehnička opremljenost komunalnih tvrtki u BiH jedna je od velikih prepreka u kvalitetnom gospodarenju otpadom. Proizvođači opreme za gospodarenjem otpadom će ponuditi nove metodologije odvojenog prikupljanja komunalnog otpada te ponuditi i rješenja komunikacijskih vještina vezanih za svijest građana o odvojenom prikupljanja otpada.

Posebna pažnja na konferenciji posvetila se posve novim tehnologijama biološke obrade otpada (kompostiranje, bioplinska postrojenja) koji u BiH čine oko 40% ukupne materijalne strukture komunalnog otpada. Otpad iz poljoprivrede i šumarstva značajan su, i okolišno prihvatljiv, izvor energije koji je u intenzivnom razvoju. Potreba za daljnjim jačanjem izgradnje sustava upotrebe ovih otpada u energiju (Waste to Energy W2E) novi je izazov za izradu tehnoloških okolišno prihvatljivih rješenja. Opasni radioaktivni i medicinski otpad predstavljaju jedan od najvećih izazova u zemljama regije, a u EU dio su uobičajenih postupaka zbrinjavanja otpada. Kvaliteta i pouzdanost postrojenja za W2E glavni je preduvjet za okolišno održivo gospodarenje otpadom. Zbog toga značajno mjesto na konferenciji zauzet će upravo proizvođači opreme za regeneraciju s novim tehnologijama izgaranja, ali i obrade otpadnih plinova koji imaju iskustva u cijelom svijetu. Vrlo značajna su iskustva iz pirolitičkih procesa i tehnologija „Otpad u vodik“ (Waste to Hydrogen W2H).

Kao jedina održiva energetska oporaba otpada u zemljama regije trenutno se nudi energetska oporaba u cementnoj industriji kao jedino okolišno prihvatljivo rješenje uz vrlo odgovorne gospodarske subjekte koji u BiH upravljaju ovakvim sustavima. Kombinacija hvatanje ugljika, ponovna upotreba i njegovo skladištenje (Carbon capture, utilisation and storage CCUS) u kombinaciji s termičkom oporabom u budućnosti predstavlja jedno od mogućih rješenja dekarbonizacije BiH. Postoje ogromne mogućnosti poboljšanja stanja i količina na ovaj način zbrinutog otpada.

Procjena je kako se od ukupne količine alternativnih goriva u cementnoj industriji koristi tek oko 7 % postojećih kapaciteta. Standardizacija (ISO) u održivom izvješćivanju, upravljanju, pripremi otpada i energetskoj oporabi vrlo je bitan element koji garantira uspješnost i visoki okolišni učinak. Zbog toga jedan dio konferencije posvećen je upravo standardizaciji kroz postojeće ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 i ISO 26000 u W2E te novom tehničkom standardu ISO/TR 21916:2021(en) Solid recovered fuels.

Evidentno najveći problem u zemljama regije je niska svijest stanovništva o potrebi energetske oporabe otpada. Još veća prepreka je što se o navedenoj problematici malo ili nikako ne govori. Zbog toga gore navedena konferencija osim promocije W2E promovira i razvoj komunikacijskih vještina za koji se smatra glavnim uzrokom stanja svijesti i raspoloženja stanovnika u dugotrajnim procesima pripreme i izgradnje postrojenja za energetsku oporabu otpada.

Zajedno sigurno možemo doći do rješenja!🍀🌍

OGLASI

Loading