Select Page

Zapadnohercegovačka županija ima najveći postotak vozačica u BiH

Zapadnohercegovačka županija ima najveći postotak vozačica u BiH

Prema istraživanju koje je uradio BIHAMK a na temelju podataka i dozvola iz Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka IDDEEA, u protekloj godini je evidentirano 398 486 aktivnih vozačkih dozvola osoba ženskog spola, odnosno 67,96 posto.

Prema broju aktivnih vozačkih dozvola u entitetima, broj vozačica u FBiH iznosi 239 809 ili 31posto, prenosi VL

Kada u pojedinim županijama vozačice usporedimo sa vozačima najveći postotak vozačica je u ŽZH i to 38,9 posto. Brojem u našoj županiji ih je 13 062, dok je muškaraca vozača 20 767 ili 61 posto.

Zanimljivje podatak istraživanja je također da na 4 vozačke dozvole u BiH dođu tri registrirana vozila što bi moglo značiti da 75 posto osoba koje posjeduju aktivnu vozačku dozvolu posjeduje i vlastito motorno vozilo.

vecernji.ba

 

OGLASI

Loading