Select Page

Započinje sveobuhvatno anketiranje u sklopu Indeksa inkluzivnosti

Započinje sveobuhvatno anketiranje u sklopu Indeksa inkluzivnosti

Ovog tjedna započinjemo sa sveobuhvatnim istraživanjem, odnosno anketiranjem učenika, roditelja i uposlenika škole u sklopu Indeksa inkluzivnosti.

Indeks inkluzivnosti provodi misija OESS-a u Bosni i Hercegovini, a radi se o metodologiji za samoprocjenu stanja u školama. Cilj samoprocjene je poboljšanje kvalitete obrazovanja u svim školama naše županije. Indeks inkluzivnosti je od ove školske godine obvezni, sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada Gimnazije, a Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa vršit će monitoring i evaluaciju primjene ove metodologije u svakoj školi ponaosob. Inače, ovaj projekt se trenutačno provodi u 40 općina u BiH, a osnovni cilj je da obrazovne vlasti, nastavnici i odgovorni čimbenici u općinama postanu aktivniji u osiguravanju aktivnog sudjelovanja, odgovornosti, transparentnosti i inkluzivnosti u obrazovnim sustavima. Indeks pomaže u smanjivanju prepreka u učenju i poticanju sudjelovanja svih učenika.

Slučajan odabir

U našoj školi anketa će se provesti među nešto više od 51% učenika (po 14 u svakom odjelu slučajnim odabirom) i isto toliko roditelja, s tim da trebaju sudjelovati roditelji anketiranih učenika. Učenike će anketirati na nastavnim satima profesorice Renata Čale, Mirjana Galić i Josipa Kondža te proslijediti roditeljima upitnike za odrasle preko njihove djece. Upitnike za odrasle će također popuniti uprava i tajništvo škole, profesori, pedagog, knjižničar, administrator i tehničko osoblje. Potom slijedi analiza podataka koju će raditi koordinacijski tim (čine ga tri učenika: Anamarija Begić, Marina Antonela Crnogorac i Anita Banožić; tri roditelja: Damir Lončar, Marinka Jukić i Branko Širić te tri profesora: Renata Čale, Josipa Kondža i Mirjana Galić) uz pomoć članova Vijeća učenika. U travnju trebaju biti gotovi rezultati istraživanja, a na osnovu prioriteta proisteklih iz rezultata izradit će se razvojni plan rješavanja tih prioriteta (po rezultatima anketa ključnih nedostataka, poteškoća ili problema u školi). Razvojni plan se ugrađuje u Godišnji plan i program rada Gimnazije za školsku 2015./16. godinu.

Molimo sve učenike, roditelje i uposlenike škole koji će biti anketirani za strpljivost, ozbiljnost i odgovornost prilikom popunjavanja anketa.

Na kraju želimo zahvaliti tiskari „Olovka“ d.o.o., koja nam je u tehničkom smislu maksimalno izišla u susret kopiranjem cjelokupnog broja anketnih listova.

gfgm-posusje.com

OGLASI

Loading