Select Page

ZH ŽUPANIJA: Besplatne ‘markice’ za korisnike pomoći, djecu i starije od 65 godina

ZH ŽUPANIJA: Besplatne ‘markice’ za korisnike pomoći, djecu i starije od 65 godina

Od sada djeca do 18 godina starosti, korisnici stalne socijalne potpore te osobe s navršenih 65 godina osigurane preko resornog Ministarstva imaju pravo na besplatnu “markicu” u ZHŽ-u. Kako nam je kazala glasnogovornica ZZO ZHŽ-a Ivana Bošnjak, distribucija premija osiguranja započinje danas. Cijena premije za 2017. je 20 KM, što znači da ostaje ista kao i ranijih godina, piše Večernji list BiH.

– Tako će osiguranicima, a posebice onima kojima je liječnička pomoć kontinuirano potrebna, biti omogućeno da već prvog dana sljedeće godine imaju važeću premiju osiguranja, odnosno pogodnost da, umjesto plaćanja za svaku pojedinačnu zdravstvenu uslugu, sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite mogu platiti u obliku godišnje premije, kazala je Bošnjak. Prema istoj odluci, osobe od rođenja do navršene 18. godine života, korisnici stalne socijalne potpore te osobe s navršenih 65 godina života koje nisu osigurane po drugoj osnovi osim preko Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi oslobođeni su plaćanja participacije odnosno imaju pravo na besplatnu “markicu”. – Osobe koje navršavaju 18 godina života u 2017. besplatnu “markicu” mogu preuzeti do 31. ožujka 2017., a vrijedit će tijekom cijele godine, kaže Bošnjak. Također, kazala je kako premije, u roku predviđenom za distribuciju, mogu uplatiti i preuzeti sve osigurane osobe prijavljene na obvezno zdravstveno osiguranje kojima je izdana zdravstvena iskaznica. – Premija osiguranja nije obvezna, ali u slučaju da osiguranik nema “markicu”, zdravstvena ustanova ima zakonsku obvezu naplatiti participaciju za pruženu uslugu, kaže Bošnjak. Također, kazala je kako za osiguranike za koje poslodavci nisu izmirili obveze iz zdravstvenog osiguranja također mogu kupiti premiju osiguranja čije pogodnosti mogu koristiti prilikom korištenja zdravstvene zaštite, a nakon što poslodavac izmiri obveze sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju.

vecernji.ba

OGLASI

Loading