Select Page

3. Javni poziv za obuku za CNC operatera

3. Javni poziv za obuku za CNC operatera

Na temelju članka 24. stavak 1. točka 1. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine FBiH“, broj: 45/02) i članka 9. stavak 2. točka 8. Statuta Fondacije Tehnološki park Posušje (broj: 01-4/20 od dana 17.02.2020.), Upravni odbor Fondacije Tehnološki park Posušje raspisuje 3. JAVNI POZIV Za obuku za CNC programera/operatera:

https://www.opcina-posusje.ba/wp-content/uploads/2021/09/3.-Javni-poziv-Tehnoloski-park-Posusje.pdf

OGLASI

Loading