Select Page

Izmijenjeni utvrđeni rezultati Lokalnih izbora 2020. u Gradu Mostaru

Izmijenjeni utvrđeni rezultati Lokalnih izbora 2020. u Gradu Mostaru

Središnje izborno povjerenstvo BiH danas je na 9. hitnoj, korespodentnoj sjednici donijelo Odluku o izmjeni Odluke o utvrđvanju i objavljivanju rezultata Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru od 03.01.2021. godine.

Izmjene utvrđenih rezultata Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru su uslijedile nakon ponovnih brojanja glasačkih listića koja je SIP BiH naredio u skladu s članom 5.30 Izbornog zakona BiH.

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđvanju i objavljivanju rezultata Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru je objavljena danas na web stranici SIP-a BiH www.izbori.ba i smatra se da je na taj način dostavljena svim sudionicima u izbornom procesu.

U skladu sa članom 6.9 stav (1) i (2) Izbornog zakona BiH protiv navedene odluke može se putem SIP BiH podnijeti žalba u roku od dva dana od dana objave odluke na web stranici SIP BiH, odnosno rok ističe u ponoć 16.01.2021. godine.

Žalbe se dostavljaju isklučivo putem fax aparata na broj 033/251-329, elektronskom poštom na e-mail adresu zzov@izbori.ba ili osobno u sjedište SIP BiH (Sarajevo, ul. Danijela Ozme 7).

Protokol SIP BiH će za stranke biti otvoren i u subotu, 16. siječnja 2021. godine u terminu od 08.00 do 16.00 sati, priopćeno je iz SIP BiH.

VL

OGLASI

Loading