Select Page

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA U SKLOPU KULTURNE MANIFESTACIJE „POSUŠKO LITO“ 2017.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA  U SKLOPU KULTURNE MANIFESTACIJE „POSUŠKO LITO“ 2017.

Pozivaju se sve zainteresirane kulturne-športske udruge, društva i institucije, te pojedinci koji sudjeluju u kulturno umjetničkom stvaralaštvu da prijave svoje projekte za program „Posuškog lita“ 2017. godine.

II

Prednost pri uvrštenju projekata u program „Posuškog lita“ imaju udruge, društva i pojedinci:

– koji su prethodno sudjelovali u programima „Posuškog lita“
– koji su ostvarili zapažene rezultate u području kulturno – športskog djelovanja (nagrade/priznanja)
– čiji projekti promiču autohtonu kulturu posuškog kraja, hrvatskog naroda i stvaraju pozitivan imidž (brend) Posušja.

III

Popunjeni prijavni obrazac se podnosi najkasnije do 18.05.2017. godine na porti općine Posušje s naznakom „Prijava na Javni poziv za prijavu projekata u sklopu kulturne manifestacije „Posuško lito“ 2017.

Prijavni obrazac može se preuzeti na porti općine Posušje ili na STRANICI OPĆINE POSUŠJE

Kriteriji za uvrštenje događaja u program Posuškog lita su:

Rok prijave događaja:
U program Posuškog lita uvrstiti će se događaji koji se prijave do datuma predviđenim Javnim pozivom.

Vrsta događaja
Kulturni ili drugi događaji primjerenog sadržaja o čemu odlučuje Radno tijelo.

Vrijeme održavanja
Nastojati izbjegavati događanja u vrijeme devetnica uopće, a ukoliko to nije moguće izričito se zabranjuje da događaj počne ili traje u vrijeme održavanja devetnice (mise) odnosno od 18:00 do završetka mise cca 20:30, uključujući i probe na otvorenom.

Promidžbeni materijal
Nositelji događaja su obvezni na plakatu, brošuri, bilboardu ili bilo kojem drugom promidžbenom materijalu staviti logo općine Posušje i logo Posuškog lita. U najavnom radio spotu jasno naglasiti kako se događaj organizira u sklopu Posuškog lita.

Financijska sredstva
Prilikom određivanja programa Posuškog lita treba imati u vidu da su Proračunom općine Posušje za 2017. godinu za Posuško lito predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM.

Organizacija događaja
Organizatori svakog pojedinog događaja dužni su brinuti oko organizacije svog događaja, uređenja prostora, prijave istog Policijskoj upravi Posušje, kao i čišćenja prostora nakon događaja.

Mjesto održavanja događaja
Događaji u okviru Posuškog lita mogu se održavati u kinodvorani, na Trgu branitelja i drugim pogodnim mjestima, s tim da ne smiju dovesti do devastiranja prostora.

JP Vodovod
JP Vodovod zadužuje se za blagovremeno čišćenje javnih površina na kojima će se održavati pojedini događaji (prije, tijekom i nakon održavanja događaja).

Upute za organizatore manifestacija i događanja u sklopu „Posuškog lita“ 2017. godine

Poštovani organizatori,

ovim uputama Radno tijelo zaduženo za organizaciju kulturno – zabavne manifestacije „Posuško lito“ 2017. godine žele stvoriti jasan okvir u kojemu se mogu organizirati i odvijati razni događaji i manifestacije u sklopu „Posuškog lita“. Cilj ovih uputa je jasno odrediti obveze Radnog tijela, koordinatora „Posuškog lita“ i partnerskih organizacija.

Dužnosti i obveze organizatora:
Organizatori su dužni javiti se koordinatoru dva (2) dana prije održavanja događaja
Organizatori su dužni medijsku promociju događaja koordinirati s Radnim tijelom za „Posuško lito“ i to najmanje tjedan dana prije događaja
Organizatori su dužni urediti prostor održavanja događaja prije samog događaja
U slučaju većeg okupljanja stanovništva na otvorenom, organizatori su dužni događaj prijaviti Policijskoj upravi Posušje
Organizatori su dužni osigurati, vratiti dvoranu, javnu površinu ili drugo mjesto održavanja događaja u stanje kakvo je bilo prije održavanja događaja

Dužnosti i obaveze Radnog tijela:
Donijeti plan održavanja manifestacija i događaja u sklopu „Posuškog lita“
Pratiti provedbu programa „Posuškog lita“
Koordinirati medijsku najavu događaja, kao i vijesti o održanom događaju
Izraditi izvješće po završetku manifestacije „Posuško lito“

Dužnosti i obveze koordinatora „Posuškog lita“
Predložiti Radnom tijelu za „Posuško lito“ plan održavanja manifestacija i događanja
Koordinirati svaki događaj u sklopu „Posuškog lita“ u smislu provjere spremnosti organizatora za održavanje manifestacije ili događaja

Posušje.net

OGLASI

Loading