Select Page

Pastoralni pohod biskupa Petra Posuškom dekanatu

Pastoralni pohod biskupa Petra Posuškom dekanatu

Drugi vatikanski koncil uči da “biskupi, postavljeni od Duha Svetoga, dolaze na mjesto apostola kao pastiri duša te su skupa s vrhovnim svećenikom i pod njegovom vlašću, poslani da kroz sva vremena nastavljaju djelo Krista, vječnoga Pastira. Biskupi, kao dionici skrbi za sve Crkve, svi ujedinjeni u kolegiju ili tijelu, ispunjuju tu zadaću, koju su primili po biskupskome posvećenju i koja se tiče naučavanja i pastirskoga vodstva cijele Crkve, u zajedništvu i pod autoritetom vrhovnoga svećenika. Oni tu zadaću ispunjuju podjedinačno s obzirom na dodijeljeni im dio Gospodnjega stada…” (Christus Dominus, br. 2-3).
Jedan od konkretnih načina na koji biskupi ostvaruju tu službu „nastavljanja Kristova djela vršeći učiteljstvo i pastoralno upravljanje“ jest pastoralni pohod crkvenim zajednicama i ustanovama koje su dio „stada Gospodnjega“ njima povjereno. Pastoralni pohod je stoga “autentično vrijeme milosti i poseban, doista jedinstven trenutak, kako bi se biskup susreo i razgovarao s vjernicima” (Pastores gregis, br. 46). To je perspektiva u kojoj se nalaze pravne značajke propisane u kanonima 396, 397 i 398 Zakonika kanonskog prava. Kanonsko pravo nalaže dijecezanskom biskupu da barem svakih pet godina osobno posjeti cijelu biskupiju, uz pomoć – ako smatra prikladnim – nekih pratitelja, koji obično dobivaju naslov “vizitatora”. Stoga pastoralni pohod ima dvojaku svrhu: omogućiti biskupu da bude izravno informiran o konkretnim situacijama i prilikama u biskupiji te poduprijeti i ohrabriti sve vjernike da ispunjavaju svoje kršćanske dužnosti angažirajući se u crkvenom životu prema vlastitom pozivu i životnom stanju.
U pastoralnom pohodu biskup nije upravni inspektor ili, još gore, birokratski kontrolor, nego, točnije, pastir koji vrši apostolsko djelovanje, odnosno pohod „poslanoga“ (apostola) koji uprisutnjuje Isusa Krista u kršćanskoj zajednici. Biskupov pastoralni pohod ima za cilj osnažiti jedinstvo i zajedništvo cijele biskupijske Crkve, kako bi zajednice prepoznale svoj poziv njegovati dragocjena dobra jedinstva i zajedništva, nadilazeći individualizme, partikularizme, rascjepkanosti i odvojenosti, tako prisutne – nažalost – i u crkvenim stvarnostima. Pastoralnim pohodom zajednici biskup uprisutnjuje načelo i vidljivi temelj jedinstva partikularne Crkve. To će činiti promicanjem i poticanjem posjeta u bratskoj suradnji sa svećenicima i sa svima onima koji su pozvani prepoznati svoj poziv da žive u zajedništvu, čvrsti u odbijanju svake težnje prema zatvaranju i izolaciji.

Nakon pohoda Duvanjskom dekanatu u ožujku ove godine, biskup Petar će u tjednu od 20. do 26. studenoga boraviti u Posuškom dekanatu prema sljedećem rasporedu:

  • Ponedjeljak, 20. studenoga 2023. – župa Vir
  • Utorak, 21. studenoga 2023. – župe Vinjani i Zagorje
  • Srijeda, 22. studenoga 2023. i četvrtak, 23. studenoga 2023. – župa Posušje
  • Petak, 24. studenoga 2023. – župa Posuški Gradac
  • Subota, 25. studenoga 2023. – župa Rakitno
  • Nedjelja, 26. studenoga 2023. – župa Sutina

Biskup će se tih dana u župnim zajednicama susresti s vjernicima, kao i različitim vjerničkim skupinama koje djeluju u župnim zajednicama, predstavnicima društvenog, kulturnog i političkog života, te slaviti euharistiju kao središnju točku i vrhunac pohoda određenoj župi.

Izvor: Crkva na kamenu/https://biskupija-mostar.ba/

OGLASI

Loading