Select Page

Zakazana 31. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 31. sjednica Općinskog vijeća

 

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 31. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 25.2.2016. godine (četvrtak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1.Vijećnička pitanja
2.Informacija o radu Službe za zapošljavanje ŽZH – podružnica Posušje za 2015. godinu
3.Informacija o radu Policijske uprave Posušje za 2015. godinu
4.Izvješća o radu radnih tijela Općinskog vijeća za 2015. godinu
5.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana VIR (Grudine)
6.Inicijativa za izmjenu postojeće prostorno planske dokumentacije za lokalitet Carski gaj II u Posušju
7.Prijedlog Odluke o gubljenju statusa javnog dobra u općoj upotrebi
8.Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta
9.Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva
10.Prijedlog Odluke o subvencioniranju naknade na neizgrađenom građevinskom zemljištu u poslovnim zonama „OSRDAK“ i „VLAKE-PALJEVINA“
11.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Srednje strukovne škole Posušje
12. Izvješće o provedbi kulturnih događanja pod nazivom „Posuško lito“ za 2015. godinu
13. Prijedlog Zaključka o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturnih događanja pod nazivom „Posuško lito“
14. Prijedlog Zaključka
15. Različito

opcina-posusje.ba

 

OGLASI

Loading