Select Page

Zakazana 34. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 34. sjednica Općinskog vijeća

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-90/20
Posušje, 28.5.2020. godine

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10, 2/17 i 11/19) sazivam 34. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 4.6.2020. godine (četvrtak) s početkom u 9:00 sati u kinodvorani Posušje.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

 1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
 2. Informacije o radu za 2019. godinu:
 • Službe za zapošljavanje ŽZH podružnica Posušje
 • Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH, područni ured Posušje
 • Porezne uprave, ispostava Posušje
 1. Izvješća Udruga koje se financiraju iz proračuna općine Posušje za 2019. godinu
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene koronavirusom (COVID-19)
 3. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Posušje za 2019. godinu
 4. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Posušje za period od 1.1.2020-31.3.2020.
  godine
 5. Prijedlog Plana implementacije općinske strategije razvoja i indikativnog financijskog okvira za 2020 – 2022. godinu
 6. Prijedlog plana infrastrukturnog razvoja općine Posušje za razdoblje 2020 – 2022. godine
 7. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje
 8. Prijedlog Odluke o određivanju prosječne konačne građevinske cijene za m² korisne
  stambene površine
 9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana RAKITNO (Gornja Sutina-Vlašani)
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana RAKITNO (Vrpolje-Pavkovići)
 11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana RAKITNO (Poklečani-Bijeli Brijeg)
 12. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana ZAVELIM (Kovači)
 13. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana GRADAC-PRIVIJA (Komilovci-trafostanica)
 14. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana „MELJAKUŠA III“ (Ulica Petra Kružića)
 15. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana „PROCIP“ (Klesarska ulica)
 16. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana JUŽNA OBILAZNICA-KOVAČI (Jukasovići)
 17. Prijedlog za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja

PREDSJEDNIK
Ivan Lončar

OGLASI

Loading