Select Page

Zakon o poduzetništvu i obrtu iz Hrvatske primijeniti u BiH

Zakon o poduzetništvu i obrtu iz Hrvatske primijeniti u BiH

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta počelo je prije tri godine raditi na izradi zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH, piše Večernji list BiH. 

Rast gospodarstva

Cilj zakona je unaprjeđenje regulatornog okvira u oblasti poduzetničke infrastrukture kako bi se omogućio brži rast poduzetništva i povećanje ulaganja i zaposlenosti unutar područja na kojem se poduzetnička infrastruktura planira, odnosno gradi, te potiče gospodarski rast planiranjem i pravodobnom izgradnjom poduzetničke infrastrukture, koja je u funkciji ravnomjernog razvoja Federacije, županija i jedinica lokalne samouprave. Došlo se do nacrta zakona, koji je stavljen na javnu raspravu (traje do 6. svibnja), a rađen je uz potporu Projekta lokalnog integriranog razvoja (LID) koji je financirala Europska unija i proveo Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Poduzetnička infrastruktura treba minimalno biti opremljena s četiri osnovna elementa: energetskom, komunalnom prometnom i komunikacijskom infrastrukturom. U energetsku infrastrukturu spadaju struja, javna rasvjeta, plin, plinska podstanica, priključci na javnu mrežu i drugi energetski priključci, u komunalnu opskrba vodom, vodovodne i oborinske instalacije, kanalizacija i odvodnja. Pod prometnom infrastrukturom podrazumijevaju se izgrađene pristupne ceste, ceste unutar poduzetničke zone, parkirališta, utovarne rampe i drugo, a pod komunikacijskom infrastrukturom telefonski i internetski priključci, radio, TV mreža, satelitska mreža i drugo. Sustav poduzetničke infrastrukture u Federaciji čine: poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije i slobodne zone. Prema veličini ukupne površine, poduzetničke zone dijele se na: mikrozone – veličine ukupne površine do 10 ha, male zone – od 10 do 50 ha, srednje zone – od 50 do 100 ha i velike zone – više od 100 ha. Nacrt zakona definira poduzetničke potporne institucije u koje spadaju: razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori, poslovni parkovi, znanstveno-tehnološki parkovi, centri kompetencije i klasteri.

Predviđen je i sustav financijske potpore. Za poduzetničke zone financijska potpora sastoji se od četiriju vrsta potpore: izrada planskih dokumenata i studija, infrastrukturna potpora, jačanje konkurentnosti i jačanje poduzetničkih kompetencija, a za poduzetničke potporne institucije: izrada planskih dokumenata i studija, jačanje kapaciteta, podizanje kvalitete usluga i jačanje poduzetničkih kompetencija

Sustav potpore

Za provedbu zakona potrebno je osigurati sredstva iz proračuna FBiH. Priprema prednacrta i nacrta ovog zakona rađena je uz poštivanje EU propisa iz tog područja, poštujući obvezu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a kao temelj za izradu korišten je Zakon o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture Hrvatske, kao članice EU-a.

VL

OGLASI

Loading